یاد آوری چند مهارت مهم آزمایشگاهی

در سال های گذشته یاد گرفتید آنچه که باعث می شود درس علوم را بهتر یاد بگیرید ورزیده شدن در انجام مهارت های زیر است .

مشاهده :

جمع آوری کردن اطلاعات در باره ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف را مشاهده می گوییم . مشاهده همیشه باید دقیق باشد.

طبقه بندی :

وقتی که چیزهایی را که شبیه هم هستند در یک گروه قرار می دهیم ، کار ما را طبقه بندی می گویند . برای طبقه بندی باید مشاهده کننده ی خوبی باشیم ، ونیزباید بدانیم برای طبقه بندی همیشه بیشتر از یک راه وجود دارد .

اندازه گیری :

بعضی از چیزها مانند زمان ، طول، وزن ، دما و غیره ، احتیاج به اندازه گیری دارند . در اندازه گیری ، باید از واحد های مناسب استفاده کرد .

برقراری ارتباط :

هنگامی که یافته های کار خـــود را به صورت شفاهی یا کتبی برای دیگران توضیح می دهید ، در واقع با آنان ارتباط بر قرار می کنید . تاثیر بر قراری ارتباط شما زمانی بیشتر است که اطلاعات و مشاهده های تان  را تا حد امکان روشن ، واضح و مختصر بیان کنید .

تفسیر کردن :

وقتی تفسیر می کنید ،  نظر خود را در مورد یک موضوع یا پدیــده بیان می کنید . مثلا   « این گیاه در حـــال خشک شدن است ، فکر می کنم خاک آن باید عوض شود .»

پیش بینی کردن :

بعضی از حوادث و اتفاقات را می توان از قبل پیش بینی کرد ، اما برای آنکه پیش بینی درست باشد ، بازهم باید مشاهده های شما دقیق باشد . مثلا پیش بینی می کنید « اگر درِکتری را ببندیم آب زودتر به جـــوش می آید .»

جمع آوری اطلاعات :

وقتی چیزهایی راکه نمی دانید از داخـل کتاب ها و مجلات جستجو می کنید، از افراد مطلع می پرسید ،یا آنکه در باره ی آن ها آزمایش هایی را انجام می دهید ، کار شما را جمع آوری اطلاعات می نامند .

فرضیه سازی :

فرضیه سازی یعنی پیشنهاد راه حل های معقولانه و قابل آزمایش در باره ی یک مساله یا اتفاق . فرضیه های شما باید بر اساس آزمایش و مشاهده عنوان شوند . مثلا : « هرچه تعداد پنجره ها بیشتر باشد هوای خانه خنک تر است . »

آزمایش کردن :

آزمایش ، برای اطمینان از درستی یا نا درستی فرضیه انجام می گیرد . در انجام آزمایش معمولا همه ی مهارت های قبلی به کار می آیند .

کاربرد ابزار :

کاربرد ابزار به معنی مهارت یافتن در استفاده از ابزار و وسایل به منظور مشاهده ی دقیق و بهتر ، مقایسه  و اندازه گیری دقیق تر در انجـــــام آزمایش های گوناگون صورت می گیرد .

طراحی تحقیق :

طراحی تحقیق یکی از مهارت های مهم می باشد که علاوه بر کاربرد آن در یادگیری درس ها در حــــل مسایل زندگی هم اهمیت فراوان دارد .

طراحی تحقیق به معنی درگیر شدن در مراحل حل یک مساله به منظور یافتن پاسخ درست است .

لازمه ی مهارتِ طراحی به کار گیری همه ی مهارت های دیگر است . گاهی یافتن مساله از حل آن مهم تر است .

مراحلِ طراحی تحقیق (روش علمی حل مسأ له ) :

1  تعریف مسأله 

2 جمع آوری اطلاعات

3 فرضیه سازی

4 آزمایش فرضیه

5  ثبت یافته ها

6 -  تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و نظریه سازی

7 انتشار گزارش