همه آزمایش هایی که در این وبلاگ گذاشته شده است به صورت فایل می باشد که باید دریافت و سپس اجرا نمایید .